چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد

 

چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد به گزارش رسانه های نزدیک به طیف احمدی نژاد ، حمید بقایی که در بیمارستان نیکان ری بود عصر گذشته مرخص شد و تا پایان هفته با دستور پزشک باید در منزل به استراحت مطلق ادامه دهد. به گزارش رسانه های طیف احمدی دوره پیشرفته دوبله تخصصی - استاد چنگیز جلیلوند نژاد، بقایی به دلیل ضعف جسمانی و نیاز به آزمایش های پزشکی با دستور پزشک معالج در بیمارستان ری شده است. به گزارش پایگاه ا ع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به اینکه روسای قوای سه صدای چنگیز جلیلوند در فیلم سلام بمبیی درنقش محمدرضا گلزار گانه بر این موضوع تاکید دارند که باید از گذاری به خوبی حمایت کرده و این حمایت از طرف سه قوه باید انجام گیرد، گفت: ما به دنبال این هستیم که یک ه حمایتی جدی برای گذاری داخلی و خارجی، آماده کنیم و با چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن حمایت سه قوه از این ه، بتوانیم در نحوه اجرا و عمل همدیگر را یاری کنیم. وی تصریح کرد: امروز به خوبی میتوانیم داخلی و خارجی را جذب کنیم و اگر به خوبی جذب شود، حربه ای که یی ها در دست گرفته اند، به شدت کند میشود؛ چراکه ما با چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گلزار در فیلم پر مخاطب سلام بمبئی ارتباط نداشته و آنها نیز در ما گذاری ندارند. ما با یی ها تجارتی نداریم و اگر بتوانیم با سایر جهان ارتباط بسیار تنگاتنگی در زمینه داشته باشیم آنها هم دیگر یا نمیتوانند از حربه چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم تحریم استفاده کنند یا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تاثیرگذار نخواهد بود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه سران سه قوه در این جلسه درباره تحریم های اخیر و اقداماتی که باید در برابر این تحریم و برای مقابله به مثل انجام تست دوبله حضوری استاد چنگیز جلیلوند شود، گفت وگو کردند، افزود: نمونه این اقدامات کاری است که شورای در دست اقدام دارد و انجام خواهد داد و البته این بحث به تفصیل در جلسه هیات نظارت، به طور جزئیتر دنبال میشود تا یی ها بدانند بیشترین خسارت مزایای تولید پادکست را از اینگونه اقدامات خود آنها خواهند برد و

این کارها، آنها را در جهان منزوی خواهد کرد. سران سه قوه پیش از این نیز در همایش قوه قضائیه که تیرماه گذشته برگزار شد بر لزوم امنیت گذاری و امنیت در تاکید کرده بودند. به اینترتیب این دومین بار تولید پادکست است که سران سه قوه بر امنیت گذاری داخلی و خارجی تاکید میکنند از این رو این موضوع میتواندبرای گذاران نوید بخش باشد. تاکیدبر امنیت گذاران داخلی و خارجی در شرایطی صورت میگیرد که تاکنون بسیاری از چهره های سیاسی و کارشناسان برجسته از روشن نبودن رویکرد پادکست چیست و مزایای تولید پادکست نسبت به جذب گذاری و عدم اجماع ملی دراین زمینه انتقاد داشتند. به باور برخی از این کارشناسان، تصمیم گیران باید به مقوله برون گرایی به عنوان یکی از مباحث مهم در توجه داشته باشند. حالا با تاکید مجدد سران سه قوه بر امنیت گذاری میتوان مزایای پادکست از آن به عنوان پاسخی به دغدغه کارشناسان و سیاسیون در جذب گذاری های خارجی و داخلی یاد کرد. فصل شروع همدلی و همکاری رئیس جمهور پس از این نشست مشترک، با بیان اینکه بعد از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 منتظر زندگی شخصی استاد بزرگوار چنگیز جلیلوند فرصتی بودیم که روسای سه قوه راجع به موضوعات مهم و مسائل داخلی و خارجی با هم بحثی داشته باشیم و امروز این توفیق حاصل و جلسه بسیار خوبی تشکیل شد، گفت: اکنون فصل شروع همدلی و همکاری است و دیگر دوران انتخابات تمام شده و همه باید دست به حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند دست هم دهیم تا مطالبات مورد نظر در زندگی مادی و معنوی را پاسخ دهیم. تاکید کرد: در این جلسه راجع به وحدت و انسجام بیشتر داخلی میان قوای سه گانه و همه نیروهایی که در مسیر خدمت تلاش میکنند، مباحثی مزایای پادکست میان سران سه قوه مطرح شد. گفت وگو در مورد تولید و اشتغال رئیس جمهور با اشاره به اینکه در زمینه مسائل ، به ویژه در بخش تولید و گذاری نیز با هم گفت وگو کردیم، افزود: امروز

تولید، اشتغال و رونق که باید در ایجاد شود، بسیار حائز اهمیت است. با تاکید بر اینکه مزایای پادکست جمهوری امروز در جایگاهی است که کسی نمیتواندبه عظمت آن صدمه ای وارد کند، خاطرنشان کرد: امروز بین قوای سه گانه و سایر ارکان ، تحت نظر مقام معظم وحدت و انسجام وجود داشته و همه قوا از نیروهای مسلح جمهوری که حامی این هستند، حمایت خواهند کرد و کسی نخواهد مزایای تولید پادکست توانست صدمه ای به قدرت نیروهای مسلح ما وارد کند.رئیس جمهور اظهار کرد: ارتش جمهوری ، سپاه پاسداران انقلاب بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و سایر نیروهای امنیتی، مورد حمایت ملت، و سه قوه هستند و ان شاء الله با استحکام راه مان را ادامه خواهیم داد. استاد چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان ادامه داد: دوازدهم با وحدت و هماهنگی بیشتر با شورای و قوه قضائیه، در راستای محقق کردن مطالبات و خواسته های تلاش خواهد کرد. به گزارش ، این گفته های شافعی در حالی مطرح میشود که چند روز پیش، معاون اول ریاست جمهوری مزایای پادکست در دیدار با فعالان ، از غیبت صدای واحد در بخش خصوصی انتقاد کرده بود. اسحاق جهانگیری به این موضوع اشاره کرده بود که بخش خصوصی گفت وگوی مناسبی در درون خود برای شناسایی مسائل اصلی انجام نداده است، بنابراین وقتی موضوعی از سوی اتاق به ارائه میشود، معلوم نیست دوبله فیلم سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوندکه واقعا دغدغه بخش خصوصی است یا خیر. حال رئیس اتاق هم مهر تایید بر اظهارنظر جهانگیری میزند و این غیبت بزرگ را تایید میکند. البته او میگوید که گام های ابتدایی این برداشته شده و در همین رابطه به شکل گرفته بین پادکست چیست سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون اشاره دارد. که هنوز جوان بوده و به بلوغ نرسیده است. شافعی میگوید که تمام تشکل ها باید به بپیوندند تا تصمیم سازان را دچار اشتباه نکنند. نفع فردی باید در منافع ملی جست وجو شود. این نگاه در اتاق و سایر تشکل های خصوصی باید حکمفرما بشود زندگی شخصی استاد بزرگوار چنگیز جلیلوند که ما همه

دنبال رشد و توسعه هستیم و منافع ملی ارجحیت دارد. البته رئیس پارلمان بخش خصوصی نه تنها بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار میدهد، بلکه از نیز گله مند است و عنوان میکند که هیچ گاه در برنامه و هدف منسجمی برای دستیابی به توسعه نداشته حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند ایم و همین موضوع هم در ادوار مختلف باعث عدم هماهنگی بین تیم ها شده است. او مهمترین برنامه دوازدهم را همین تدوین استراتژی توسعه میداندو اعتقاد دارد با تصویب این نقشه راه، میتوان رابطه دوسویه و مکملی را بین و بخش خصوصی ایجاد کرد. نحوه ثبت نام در مسابقه جادوی صدا در ادامه مشروح مصاحبه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق را با میخوانید. در دوره های مختلف شاهد آن بود ه ایم که اتاق بازرگانی، چه اتاق و چه اتاق تهران همیشه مطالبه گر بوده و یک لیست از خواسته هایش را آماده کرده و به داده است اما این مطالبات همیشه تولید پادکست در حد همین لیست باقی میماند. درست است که یکسری اقدامات انجام میدهد اما به نظر میرسد دوران این مطالبه گری باید بالاخره تمام شود و بخش خصوصی به جای این همه انتظار از برای حمایت، خود نیز اقداماتی را انجام دهد. اما تاکنون این حرکت از سوی بخش خصوصی دیده نشده است. پارلمانمزایای پادکست بخش خصوصی تا چه زمانی میخواهد این مطالبه گری را ادامه دهد؟ نتیجه این مطالبه گری ها تا الان چه بوده است؟ بله آنچه گفتید درست است. تا الان هم چیزی که مورد انتظار بخش خصوصی بوده است، واقعیت پیدا نکرده و شاید در برخی موارد خاص، شاهد این بوده ایم پادکست چیست که تقاضاهای بخش خصوصی تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. اما اشکالی که در این باره وجود دارد بزرگتر از این حرف ها است. به اعتقاد من رابطه بین و بخش خصوصی باید بازتعریف شود. هم بخش خصوصی باید تغییرات عمده ای در داخل بدهد و هم باید به این واقعیت برسد که بدون کمک پادکست چیست و مزایای تولید پادکست بخش خصوصی نمیتواندبه اهدافش برسد.

اگر قرار باشد بخش خصوصی به مطالبات خود دست یابد، نیازمند آن هستیم که یک سازی در بخش خصوصی ایجاد شود و این بخش بتواندیک صدای رسا و واحد داشته باشد. در این صورت میتواندادعا کند یک بخش خصوصی جدی، منسجم و هماهنگ تولید پادکست است. در این ارتباط باید همه تشکل های بخش خصوصی و بخش تعاونی زیر یک پرچم واحد بیایند و به دنبال مطالبات بخش خصوصی باشند که بخش کوچکی از این کار انجام شده است. اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون این را انجام داده اند. یک دبیرخانه واحد هم تشکیل شده است. اما این اقدام خیلی مزایای تولید پادکستجوان و تازه است. هنوز نمیتوانیم ادعا کنیم این هم به بلوغ کامل خود رسیده است و به سمت و سوی خوبی حرکت میکند. سایر تشکل های بخش خصوصی باید به این بپیوندند و همه تحت یک برنامه منسجم، کارهای خود را با هماهنگی انجام دهند. تشکل ها با بخش خصوصی چه مزایایی میتواندداشته صدای چنگیز جلیلوند در فیلم سلام بمبیی درنقش محمدرضا گلزار باشد؟ این موضوع نشانه های مثبت را به دنبال دارد. وقتی تشکل ها متفرق نباشند، تصمیم گیران را دچار اشتباه نمیکنند. چراکه در حال حاضر قسمت های مختلف بخش خصوصی، مطالبات مختلفی از دارند که گاهی ممکن است حتی با یکدیگر متضاد باشد. چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد در واقع یک خواسته یکسان و یکپارچه از وجود ندارد. در اینجا تصمیم گیران سرگردان میشوند که کدام یک از این خواسته ها، خواسته های درستتری است. اگر این انجام شود و صدای واحد به وجود آید، در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها، ان دچارتردید پادکست چیست نمیشوند و این میتواندنتایج بسیار مثبتی داشته باشد. در بسیاری از مسائل همین تضاد منافع موجب شده تا بخش خصوصی نتوانددر بسیاری از موارد موضع گیری کند. این تضاد منافع چگونه میتواندمنجر به یک تصمیم واحد شود؟ نظرات متفاوت باید وجود داشته باشد. این تضاد منافع که چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد میگوییم، همواره وجود دارد و البته اشکالی هم ندارد. ولی وقتی من میگویم

ها باید شکل بگیرد، یعنی همه تشکل ها باید دور هم بنشینند و بحث کنند و خروجی این جلسات، یک تصمیم واحد باشد که همه موظف باشند روی تصمیم بمانند و به آن عمل کنند. میتوان در اتاق که به عنوان استاد چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله پارلمان بخش خصوصی است، این نظرات را طرح کرد و نهایتا به صحن علنی هیات نمایندگان برد و آنجا مطرح کرد در نهایت و رای اکثریت، مبدا یک تصمیم باشد. اینگونه عملکرد، تشتت را هم از داخل و هم از نگاه سیاست گذاران از بین میبرد؛ در صورتی این کار انجام میشود که همه این تصمیم پادکست چیست را بپذیرند. فعالان باید این موضوع را قبول کنند که نفع فردی باید در منافع ملی جست وجو شود. اگر ما در مجموع به یک توسعه متناسب دست پیدا کند، شامل همه آحاد ملت میشود. این نگاه در اتاق و سایر تشکل های خصوصی باید حکمفرما شود که ما همه به دنبال رشد و توسعه هستیم و منافع نحوه ثبت نام در مسابقه جادوی صدا ملی ارجحیت دارد. منافع فردی هم مستقل از منافع ملی نیست؛ اگر ما در بخش خصوصی این نگاه را داشته باشیم و مسائل منافع فردی و گروهی را حکمفرما نکنیم، اعتماد بالا میرود و حرف های بخش خصوصی بهتر مورد قبول قرار میگیرد. اگر بتوانیم درون بخش خصوصی کدهای اخلاق حرفه ای رامزایای پادکست حکمفرما کنیم، مطمئنا این اعتماد سازی به نحو مطلوبی بین و بخش خصوصی انجام میشود و آن موقع خیلی بهتر به اهدافمان میرسیم. در مجموع بعد از اینکه این انجام شود، لازم است یک شراکت عمومی- خصوصی بین و بخش خصوصی ایجاد شود. این دو اگر به یک شراکت منصفانه نرسند، نمیتوانند چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین به هم کمک کرده و اهداف را پیاده کنند. هم باید متوجه این موضوع باشد که بسیاری از خواسته های بخش خصوصی که منافع ملی در آن مستتر است، با این شراکت قابل تحقق است. آن زمان این باور به وجود میآید که بیش از گذشته در

تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها، بخش خصوصی را مشارکت چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد دهند. اگر این مشارکت شکل بگیرد، اجرای هر برنامه ای به سادگی قابل انجام است. چراکه طرفین در سیاست گذاری و تصمیم سازی به یک تفاهم و مقبولیت رسیده اندو خودشان را ملزم به اجرا میدانند. به نظر شما وظیفه اصلی اتاق بازرگانی چیست؟ آیا باید در تصمیم سازی های کلان تاثیرگذار باشد پادکست چیست و مزایای تولید پادکست یا به مشکلات جزئی فعالان رسیدگی کند؟ اتاق بازرگانی یا سایر تشکل های بخش خصوصی به نظرم بیش از آنکه وظیفه داشته باشند به مسائل و مشکلات روزمره فعالان بپردازند، وظیفه اصلی شان این است که سرمنشأ ایجاد مشکلات را موردتوجه قرار بدهند و اگر در زمان تدوین و تصویب قوانین،دوره تخصصی دوبله - استاد چنگیز جلیلوند سیاست ها و برنامه های مشخص داشته باشند به طور ریشه ای میتوانند مسائل و مشکلات فعالان را حل کنند. اگر منبع تولید مشکل را حل نکنیم، مشکلات هرچقدر هم کوچک باشد، پشت سر هم خواهند آمد و ما در یک دور باطل قرار میگیریم. این مسائل و مشکلات هم مرتب مطرح میشود و تحت فشار های تولید پادکست زیاد قرار میگیرد. در حال حاضر بخش خصوصی جایگاه خوبی در تصمیم گیری ها دارد و تقریبا در هر شورا و کمیته یک کرسی نیز از آن بخش خصوصی است. این جایگاه توانسته مشکلات این بخش را حل کند؟ شرایط نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، ولی بخش خصوصی همچنان در اقلیت است. حتی اگر حق رای داشته باشد. در یک شورای پادکست چیست و مزایای تولید پادکست10 نفره که اتاق هم حضور دارد، مثلا بخش خصوصی 2 رای دارد. بنابراین در اینجا نظراتش را اعلام میکند اما رای اش تعیین کننده نیست. آیا برای برون رفت از این شرایط، راهکاری را مدنظر دارید؟ به نظر من باید رای بخش خصوصی بیشتر و تعیین کنندهتر باشد. ما باید این چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم را قبول کنیم و به این باور برسیم که و بخش خصوصی دارای اهداف مشترکی هستند. بنابراین هر دو بخش بخش

و باید مکمل همدیگر باشند. اما در حال حاضر حتی اهداف هم مشخص نیست. ما از گذشته دور تا الان متاسفانه یک استراتژی منسجم توسعه در نداشیم. همه هایی هم که بعد از انقلاب آمده اند، استراتژیست بودند پادکست چیست و مزایای تولید پادکست و خودشان را استراتژیست میدانستند. هر هم آمده است برنامه ای را تدوین کرده؛ اما با شروع بعدی، برنامه های قبل کنار گذاشته شده است و جدید برنامه جدیدی را شروع کرده و به تصویب رسانده است. مشکل اصلی این است که ما یک برنامه منسجم برای توسعه نداریم. یک هدف مشخص نکرده ایم و متاسفانه تولید پادکست خیلی وقت ها ابزارها به جای هدف نشسته اند. به عنوان مثال مباحثی همچون نرخ سود نرخ مالیات، تعرفه ها و... ابزاری هستند برای اینکه ما را به هدف توسعه برسانند. اما به اشتباه خود این ابزار را هدف قرار داده ایم و این کار باعث شده تا هدف اصلی ناپیدا و گم شود. خواسته اولیه ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی پادکست چیست و مزایای تولید پادکست این است که برنامه اش را تدوین و اعلام کند. نداشتن هدف و برنامه خود را هم با مشکل مواجه میکند. ما فکر میکنیم که عدم هماهنگی تیم بیشتر برای این است که یک برنامه و هدف مشخص که همه حول آن محور حرکت کنند، وجود ندارد، از همین رو هر وزیری محور بخش خودش است و میخواهد گلیم خود را از آب مزایای تولید پادکست بیرون بکشد. به نکته ای اشاره کردید که اتفاقا این روزها میتواندنقل بسیاری از محافل و خصوصی باشد. در آستانه تعیین کابینه دوازدهم هستیم و هماهنگی تیم در این 4 سال خیلی مهم است. آیا مهمترین هماهنگ کننده کابینه را همان تعیین هدف میدانید؟ این تعیین هدف به نظر من مهمترین چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین مساله است، آن وقت تکلیف ارتباط بخش خصوصی و هم بهتر مشخص میشود. هم تیم اش را برای رسیدن به یک هدف مشخص، هماهنگتر میکند. ما الان باید مشخص کنیم که در 4 سال آینده به کجا

میخواهیم برسیم. همه باید به دنبال آن نقطه تعیین شده و مطلوب باشند اما این برنامه وجود ندارد. در این شرایط، این سرگردانی چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود هم در و هم در بخش خصوصی به وجود میآید. مشکلات هم به حول و قوه خود باقی میماند. هر زخمی که ایجاد میشود نیاز به پانسمان دارد. یکسری اقدامات فوری و اورژانسی برای حل مشکلات انجام میشود اما نباید فراموش کرد که این اقدامات زخم را برای مقطع زمانی کوتاهی بهبود میبخشد. پادکست چیست ممکن است این زخم بعد از پانسمان نیاز به جراحی های عمیق داشته باشد، بنابراین اقدامات فوری نباید ما را از برنامه های بلندمدت بازدارد. مشخصه این برنامه ادامه دار که بخواهد در تمام ها اجرا شود، چیست؟ در بخش در برنامه هایمان باید دو موضوع را درنظر بگیریم. اول اینکه باید بدانیم اولویت بندی ما در بخش در نقاط پادکست چیست مختلف چیست؟ اولویت های هرکدام از ها چه بخش هایی است؟ دوم مکان یابی است؛ اینکه در چه نقاطی از چه بخش هایی باید مورد توجه جدی قرار بگیرند و مکان های بهینه برای توسعه هر بخش مشخص شود. اگر چنین نباشد، مثلا در آذربایجان تولید کولر بیشتر از خوزستان میشود که البته در حال حاضر در بسیاری از بخش ها شاهد چنین مزایای تولید پادکست رفتاری هستیم. پس از آن هم باید در نظر داشته باشیم که در هر بخشی با توجه به آینده نگری چه ظرفیت هایی باید وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر ظرفیت سنجی انجام شود. در حال حاضر در بخش هایی از تولیدمان با مازاد ظرفیت شدید مواجهیم و اگر این مازاد ظرفیت به همین تناسب افزایش پیدا کند، استاد چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان در شرایط رونق هم واحدهای ما با ظرفیت کامل کار نمیکنند. از سوی دیگر در به بحث توسعه ای منطقه ای توجه نمیشود. با شرایط اقلیمی و طبیعی متنوع و متفاوت است، بنابراین اینکه در تهران بشینیم و یک نسخه واحد برای همه مناطق بپیچیم اشتباه است، از این رو

برنامه ریزی منطقه ای نیاز است. این برنامه ریزی منطقه دوبله فیلم سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند ای باید تجمیع بشود و هر باید در تدوین برنامه توسعه حضور داشته باشد و با توجه به شناختی که از منطقه خودش دارد، برنامه هایش را تدوین کند و در نهایت یک برنامه توسعه متوازن برای تدوین شود. این برنامه تاکنون وجود نداشته است. اگر این طرح انجام شود، در کنار آن توزیع و تقسیم قدرت در دوبله زنده استاد چنگیز جلیلوند 1 نیز مهم است. اینکه همه قدرت در تهران متمرکز باشد و اختیارات مورد توجه قرار نگیرد، درست نیست، در نتیجه این تمرکز قدرت باید شکسته شده و در ها توزیع شود. داران و سایر مدیران منطقه ای باید اختیارات بسیار بالاتری داشته باشند که الان متاسفانه این گونه نیست. نگاه به داران یک نگاه هزینه ای است. چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گلزار در فیلم پر مخاطب سلام بمبئی بودجه ای برای هر تعیین میشود و دار به عنوان تنخواه دار بودجه نقش ایفا میکند. یعنی داران اختیاراتی ندارند؟ خیر؛ باید این نگاه هزینه ای تبدیل شود به یک نگاه ی. اگر این اختلاف وجود داشته باشد داران به سمت تدوین برنامه های توسعه ای و نگاه میروند. حتی بخشی از های ایجادشده هم میتوانددر اختیار خود ویدئویی از کلاس های دوبلاژ استاد چنگیز جلیلوندقرار بگیرد. اگر این کار در مناطق مختلف انجام شود، آن وقت میتوان اقدامات کلانتری را در ها انجام داد. گذاری های مشترک با های همسایه در های مرزی میتوانددر امنیت منطقه ای تاثیرگذار باشد و توسعه منطقه ای را به دنبال داشته باشد. البته در یازدهم در این رابطه کارهایی هم انجام شده و تمرینی در این باره شروع شده که چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن اتاق بازرگانی این قضیه را خیلی جدی گرفت. این کار، کار تازه ای است. شرایط اقلیمی سرزمینی و هایی که در بعضی موارد با هم همگن هستند، شناسایی شده اندو بر این اساس در اتاق بازرگانی را به هفت منطقه تقسیم کرده ایم. هم به این قضیه نظر مثبتی دارد، اگر این کار با نظر مساعد همگان انجام شود، در آن زمان

میتوان پروژه چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود هایی را در تعریف و به هر منطقه، مناسب با شرایط اقلیمی آن، پروژه ای را واگذار کرد. این موضوع امکان مشارکت در فعالیت را فراهم میکند. یکی از اهداف مقاومتی هم، میکردن است که در این برنامه میتواندمحقق شود. آنچه شما عنوان کردید شرایط مطلوبی است. اما برخی بر این باورند که حتی مزایای تولید پادکست اگر بهترین برنامه ها را هم تدوین کنند، مسائل سیاسی و لابی ها نمیگذارند اجرا شود. مثال واضح آن هم کارخانه فولاد است که قرار بود در بندرعباس باشد و سر از اصفهان درآورد. برای اینکه این مشکلات تکرار نشود، چه کار باید کرد؟ به نظر من این همان نداشتن یک برنامه است. اگر ما یک برنامه بلندمدت مصوبی داشته باشیم نفوذ گروه های ذی نفع تولید پادکست خیلی کمتر میشود. در حال حاضر چون برنامه نداریم، همه اقدامات مقطعی است و اثر گذاری گروه های ذی نفع برای تصمیم گیری ها بیشتر است ولی اگر ما یک برنامه توسعه ای مصوب داشته باشیم، دیگر نمیتوانیم از برنامه منحرف شویم. اشاره ای که شما به فولاد داشتید درست است. در همین مرحله مکان یابی اشتباه استاد چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله عمل شده است. فولاد را در جاهایی گسترش دادند که همین الان بسیاری از روستاهای آن منطقه آب آشامیدنی شان با تانکر تامین میشود و در این طرف، آب های خلیج فارس و دریای عمان بلااستفاده مانده اند. این موضوع یک فاجعه برای محیط زیست محسوب میشود. علت چنین اتفاقی نیز این بوده که برنامه مصوب منسجم وجود نداشته است و گاهی اوقات بعضی طرحتست دوبله غیرحضوری استاد چنگیز جلیلوند ها و تصمیم گیری ها گرفتار گروه های ذی نفع شده است. تنها در فولاد نیست، از این دست تصمیم گیری ها در کم نیست. من فکر میکنم که اگر ما براساس مطالعات مکان یابی اولویت بندی و ظرفیت سنجی، برنامه منسجمی داشته باشیم، عبور از این برنامه به راحتی امکان پذیر نیست و این اتفاقاتی که شما اشاره کردید پیش نخواهد آمد.

از سایت مدرسه عالی رسانه اخبار مرتبط
/ 0 نظر / 4 بازدید